Iværksættere bryder ind på markedet på trods af pandemi

Iværksættere bryder ind på markedet på trods af pandemi

nyt indlæg

Under coronapandemien er iværksætterne piblet frem som myrer ud af en myretue. De er at finde alle vegne. Især udenfor hovedstaden har de fundet deres flugt, da mange har pakket den store taske og forflyttet sig selv til familiens sommerhus.  

Dette har skabt nogle kreative miljøer, som har avlet iværksættere med nye idéer hen over hele verden. Men en opstart af et firma er ikke helt nem at gennemskue. Læs mere om hvordan det kan gøres, hvis du også går med en iværksætter i maven.  

Overvejelser inden man opstarter et firma 

Inden man starter en virksomhed op, kan man begynde med spørgsmålet: hvor stort vil man starte? Besvarelsen af dette spørgsmål vil nemlig drage sig til nytte, da det vil afgøre hvilken type selskab eller virksomhed, som man ønsker at oprette.  

Hvis man ønsker at have et selskab, som vil blive taget seriøst udadtil, så vil det være en god idé at oprette et anpartsselskab. Man vil fremstå langt mere seriøs med sit ”ApS” bagved virksomheden navn, da dette vidner om en tilgang til foretagendet.  

Hvis det er en virksomhed, hvor du agter at ansætte flere mennesker undervejs, vil et anpartsselskab være en fornuftig mulighed. Andre former for virksomheder vil for eksempel være en enkeltmandsvirksomhed eller en personlig ejet mindre virksomhed. Denne type af virksomhed er for dem, som er villige til at løbe de risici, som ikke er forbundet med et anpartsselskab.  

Fordele og ulemper ved et anpartsselskab 

Fordelene ved et anpartsselskab er først og fremmest den seriøse fremtoning man vil have på markedet. Denne form for selskab er et kapitalselskab og kan hermed også regnes for en juridisk person i forhold til de to andre nævnte former for virksomheder. 

Dette betyder også, at man kan beholde sin private formue i god behold, hvis firmaet skulle ende med at gå konkurs. Dette er kaldt for en begrænset hæftelse og er en af de største fordele ved netop denne type af selskab. Man kan altså ikke tabe mere end de penge, som ligger i firmaet.  

Derudover så er startkapitalen noget, som man kan betale både i aktier eller kontanter. Der er derfor mange former for betalinger til startkapitalen, hvilket også gør det muligt for flere at starte deres eget ApS.  

Ulemperne ved et ApS er blandt andet den selvsamme startkapital, hvis beløb ligger på 40.000 kr. Det er en del dyrere end hvis man ønskede at oprette virksomheder i tilknyttet til sin private person.  

Derudover er det også påkrævet, at der ved hvert års udgang er en årsrapport, som er frit tilgængelig for offentligheden. Der er ved et ApS langt flere papirer og dokumentation, som skal være i orden, og det kan være påkrævet en revisionspligt, hvilket vil sige, at en statsautoriseret revisor skal kunne gennemgå regnskabet og godkende, at det er udført korrekt. 

En virksomhed er ikke lige til at oprette. Dog er det for mange et frigørende element i et arbejdsliv, man ofte ikke er herre over selv.