Gælder arbejdsmiljøloven på hjemmekontoret?

Gælder arbejdsmiljøloven på hjemmekontoret?

Er du i tvivl om du er dækket af arbejdsmiljøloven på hjemmekontoret? Det er din arbejdsgiver der har ansvar for at skabe de bedste rammer til alle ansatte i virksomheden, uanset hvor de er placeret. Dette betyder, at der skal være de forhold der giver dig de bedste betingelser både sikkerhedsmæssigt og i forhold til sundhed, uanset om du arbejder på virksomhedens adresse eller på hjemmekontoret. På https://arbejdsmiljoegruppen.dk/ kan du læse mere om hvad arbejdsmiljøloven mere detaljeret indeholder, hvem der har ansvaret og hvordan du kan få mere information omkring din arbejdsgivers ansvar for et bedre arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøloven skal sikre en sikker og sund arbejdsplads

Det formål der er ved at have en arbejdsmiljølov er, at der skal skabes de bedste rammer for at din arbejdsgiver kan give alle medarbejdere de bedste betingelser på arbejdspladsen. Dette gælder både når det kommer til sikkerheden, hvor der skal skabes særlige foranstaltninger i nogle brancher og ved nogle arbejdsopgaver. Dette gælder også når der er tale om studerende, der ligeledes er omfattet af arbejdsmiljøloven. Yderligere skal der ifølge arbejdsmiljøloven være et stort fokus på arbejdsmiljøet og herunder også det psykiske arbejdsmiljø. Dette er det sundhedsmæssige aspekt som er ligeså vigtigt som alt det andet der skal være i orden på arbejdspladsen, uanset om det er ude eller hjemme. 

Det er din arbejdsgiver der har ansvaret for at opfylde arbejdsmiljøloven 

Når arbejdsmiljøloven skal udføres i en virksomhed, så er det arbejdsgiveren der har ansvaret for at gøre sig de foranstaltninger der skal til, for at virksomheden overholder den rammelovgivningen. Det gælder indenfor alle de bekendtgørelser der er relevante for den enkelte arbejdsplads. Herefter er det arbejdstilsynet der har har opgaven med at følge lovgivningen til dørs og sørge for at den bliver overholdt, så alle kan gå sikre og glade på arbejde. 

Er der problemer i en bestemt branche? 

Hvis der er større problemer der knytter sig til en specifik branche, så vil det være de forskellige brancheorganisationer der i samarbejde med arbejdstilsynet skal udarbejde det materiale og de guides, der skal hjælpe virksomhederne med at skabe de helt rette betingelser for alle medarbejdere. Her vil der også være hjælp at hente indenfor de områder der er relevante, i forhold til at få hjælp og blive guidet igennem bekendtgørelserne, så loven kan overholdes bedst muligt. 

Der er nu større fokus på den psykiske arbejdsmiljø

Der er nu en hel del mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø ifølge den nye arbejdsmiljølov der blev udarbejdet i forbindelse med et bredt flertal og opbakning i folketinget i 2019. Her skal det ikke kun være den fysiske sikkerhed der skal være fokus på, men også den sundhedsmæssige psykiske sundhed der skal være mulighed for at opretholde hos alle de medarbejdere der går på arbejde, uanet om de arbejder på virksomhedens adresse eller om de arbejder på hjemmekontoret, helt uden at der er nogle andre til at holde øje med hvordan foranstaltningerne ser ud.